data ostatniej modyfikacji: 1.04.2021; 16.56

ZUOK Sp. z o.o. w Mielcu 

ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie "Rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Mielcu"

Zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą przetargu (pliki do pobrania poniżej).

Nowe pliki do pobrania:

Ogłoszenie nr 540403205

Odpowiedzi na zapytania

Zamknięcie i rekultywacja składowiska - Przedmiar robot uwzgledniający naniesione zmiany

Decyzja Urz Marsz_zezwolenie na przetwarzanie w zwiazku z rekultywacja

Harmonogram robot- prac zwiazanych z rekultywacja skladowiska odpadow

Projekt Rekultywacji i Zagospodarowania składowiska odpadów innych niz niebezpieczne i obojętne w Mielcu

Projekt Rekultywacji i Zagospodarowania składowiska załacznik przekrój

Projekt Rekultywacji i Zagospodarowania składowiska załacznik

Przedmiar robót Rekultywacja sladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Mielecu

SIWZ_Rekultywacja_składowiska_odpadow_innych_niż_niebezpieczne_i_obojętne_w_Mielcu

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Wzor umowy Rekultywacja Składowiska Odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne

Formularze edytowalne

 

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia

Sprostowanie treści Protokołu komisji Przetargowej.

Zawiadomienie o wyniku postępowania SI

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania_SI