data ostatniej modyfikacji: 1.04.2021; 16.56

Zapytanie ofertowe

ZUOK Sp. z o.o. w Mielcu 

zaprasza do składania ofert cenowych 

na "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu"

Pliki do pobrania poniżej

Nowe pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Druk oferty

Wzór umowy

Przedmiar robót Rekultywacja sladowiska odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w Mielecu

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia